Ženeva LUX

  • Kategorija: Hoteli
  • Godina Izgradnje: 2011-2013 u više faza
  • Lokacija: Kragujevac
  • Investitor: Ženeva DOO
  • Površina: 3000 m2
  • Projekat: projektovanje električnih instalacija, izvođenje radova, pametne instalacije

Jedan od naših najvećih i najuspešnijih projekata je Ženeva LUX. Elektrovizija DOO je od početka uključena poslove vezane za izgradnju hotela. Izradili smo vkompletnu tehničku dokumentaciju, bili stručni nadzor tokom svih faza izgradnje.

Ovo je jedan savremeni objekat, koji se prostire na preko 3000 kvadrata, sadrži dva velika restorana i smeštajne kapacitete.

Za potrebe Investitora naše stručno osoblje je dalo tehnička rešenja za kompletne električne instalacije, od kojih su najzahtevniji bili sledeći sistemi:

  • sistem LED rasvete u restoranima i sobama
  • sistem automatskog upravljanja klimatizacijom i ventilacijom
  • hotelski kartični sistem
  • sistem zidnih fontana

Prema našim tehničkim rešenjima, u objektu su izrađeni i sistem video nadzora koji pokriva ceo hotei i parking i sistem detekcije i dojave požara. Hotel poseduje i sve ostale savremene telekomunikacione sisteme.