Bravi i Edmolift platforme i liftovi

Jednostruka dizalica

Makazaste podizne platforme mogu se koristiti nezavisno ili kao jedinica u okviru procesa. One služe za podizanje tereta i kao podrška u ergonomici i oplemenjivanju radnog mesta.

Horizontalna dvostruka dizalica

Podizne platforme sa dva para sinhronizovanih makazastih dizalica. One obezbeđuju vrlo stabilnu konstrukciju. Koriste se za teške terete na velikim platformama i pri dizanju na male visine.

Niskoprofilne podizne platforme u obliku slova U ili E

Niskoprofilne podizne platforme u obliku slova U ili E ili pristupnom rampom predviđene su za podizanje lakših tereta skoro sa zemlje do navedenih visina. Kod njih, posebno je naglašena činjenica da mogu iskoristiti paletu, dok izbegavaju proizvodnju udubljenja. Kao nezavisna jedinica, može se prebaciti na drugi posao.

Vertikalna dvostruka i trostruka makazasta dizalica

Ove podizne platforme se mogu koristiti kao nezavine jedinice ili u okviru procesa. Namenjene su podizanju tereta do visine 6m sa relativno malom platformom.

Konsultuj se besplatno sa našim inženjerom

ili pozovi na 034/356-784

Nagibna platforma

Nagibna platforma je jedinica za podizanje nagiba, koja se može koristiti nezavisno za krivljenje palete ili bilo kog drugog proizvoda na njoj. Može se koristiti u kombinaciji sa dizalicom kao sistem za dizanje i krivljenje. Primeri radnog mesta su kontrolne funkcije za utovar i istovar robe kao i proizvodna radna mesta. Nosač tereta može biti paleta sanduka ili kontejner. Ove jedinice se koriste da poboljšaju ergonomiju radnog mesta, omogućivši lakši pristup materijalu na paleti ili žičanom sanduku.

Ručna dizalica

Ova dizalica se odlično prodaje i ima najmanju visinu podizanja. Teret se diže paralelnim ručkama koje takođe mogu nagnuti teret jednim pokretom. Ručna dizalica je ekonomična alternativa konvencionalnim stolovima koji zahtevaju posebne mehanizme za podizanje i naginjanje. S obzirom na to da se ona naginje na dole,  posebno odgovara upotrebi sa visokim paletama, ogromnim korpama i kontejnerima. Ovo ubrzava punjenje i pražnjenje palete.

Dizač palete

Dizač palete je transportni uređaj koji ima funkciju da podigne ili podigne ili ukrivi palete do 400 u levu ili desnu stranu. Ovaj uređaj je sačinjen da može biti natovaren paletama ili žičanim sanducima paletnim vozilom, sa težinom tereta do 1500 kg i visinom dizanja 900 mm. Prednost ovakvih naprava je što se lako prenose na drugo mesto.

Konsultuj se besplatno sa našim inženjerom

ili pozovi na 034/356-784

Edmolift niskoprofilna podizna platforma

Ima vrlo malu visinu, što znači da jama nije potrebna. C-modeli su jeftina  alternativa. Težina tereta može biti 1000 kg a visina dizanja 970 mm.