Pregledi električnih instalacija

Pregledamo, ispitujemo, procenjujemo, konsultujemo.

Elektrovizija doo poseduje svu opremu i stručno osoblje  za vršenje pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija.

Sva ispitivanja se obavljaju atestiranom opremom u skladu sa važećim pravilnicima i standardima koji su važeči za ove oblasti. Do sada smo pregledali preko stotinu objekata različitih namena (stambeni, industrijski, vojni). 

U sklopu pregleda i ispitivanja električnih  instalacija vršimo :

  • Vizuelne preglede opreme (postavljanje, spajanje i podešavanja) i proveru ugroženosti od požara i slučajnog dodira
  • Merenje otpornosti petlje kvara
  • Merenje struje kratkog spoja
  • Merenje i testiranje zaštitnih sklopki (FID)
  • Proveru neprekidnosti zaštitnog provodnika
  • Merenje otpornosti izlolacije na postavljenim kablovskim instalacijama

Pregledi i ispitivanja gromobranskih instalacija se najčešće obavljaju u dva koraka :

  1. Kompletan vizuelni pregled spoljašnje gromobranske instalacije (kompletno stanje sistema)
  2. Merenje otpornosti uzemljivača i provera neprekidnosti prihvatnog sistema

Za izvršene preglede i  merenja dostavljamo stručne nalaze kojima se potvrđuje ispravnost instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost. Stručni nalazi su u potpunosti sa zahtevima koje postavlja Sektor za preventivne poslove MUP-a (protivpožarna policija) ili službe koje se bave priključenjima potrošača na sistem napajanja električnom energijom u okviru EPS-a.

Pogledajte našu listu referenci pregledanih objekata.

Kontaktirajte nas, možemo doći do Vas i napraviti optimalno rešenje za Vaš objekat.