Ušteda

Ušteda električne energije i kompenzacija reaktivne energije

Ušteda električne energije

KAKO DA SMANJITE RAČUN ZA STRUJU?

Na računu za utrošenu električnu energiju, dobijate odvojene stavke koje prikazuju iznose za plaćanje aktivne i reaktivne električne energije.

Vaš mesečni trošak za reaktivnu energiju može biti znatan. Induktivni potrošači (elektromotori, kompresori, fluo svetiljke…) uzimaju iz mreže reaktivnu energiju. Svi korisnici koji imaju ugrađenu mernu grupu plaćaju elektrodistribuciji kako aktivnu, tako i reaktivnu energiju.

Da biste smanjili troškove, možete izvršiti kompenzaciju reaktivne energije.

Kompenzacijom reaktivne energije, deo računa po osnovu “utrošene” reaktivne energije više ne postoji.

Stavke koje su zasenčene više nikada nećete morati da plaćate! KAKO?

 • Prvi korak:

Analizirajte račun za utrošenu električnu energiju. Vaš račun se sastoji iz tri glavne stavke: obračun utrošene aktivne energije, obračun utrošene reaktivne energije i obračunske snage. Ako je potrošnja reaktivne enerije u računu značajna i želite da je smanjite, pošaljite nam račun e-mailom na elektrovizija@gmail.com.

 • Drugi korak:

Besplatno ćemo Vam uraditi ekonomsku analizu isplativosti kompenzacije reaktivne energije. Iz date analize možete videti kolika je investicija u smanjenje troškova za električnu energiju i za koliko vremena se ta investicija isplati.    

Zaključak:

Umesto da elektrodistribuciji plaćate za reaktivnu energiju, investirajte u opremu koju ćemo ugraditi u vaš objekat i osloboditi vas daljih troškova.

Račun za električnu energiju

Kompenzacija reaktivne energije

Kompenzacija reaktivne energije se primenjuje u objektima u kojima radi više induktivnih potrošača. Ovi potrošači uzimaju iz mreže reaktivnu energiju, koja se ne troši na rad već na uspostavljanje elektromagnetnog polja. Iako je ova energija nekorisna, ona osciluje između izvora i potrošača, i na taj način opterećuje napojne vodove – u prevodu: plaćamo je.

Osim motora, izvori reaktivne energije mogu biti:

 • transformatori
 • indukcione peći
 • izvori svetla na bazi pražnjenja u gasovima
 • fluo izvori svetla
 • aparati za zavarivanje
 • moderna IT oprema

Vektorski zbir aktivne i reaktivne energije se naziva prividna snaga.

Što je manja reaktivna snaga potrošača, manja je i prividna snaga, a samim tim je manja i struja koja teče napojnim vodovima. Kao rezultat smanjenja reaktivne energije, povećava se prenosna moć kabla, odnosno istim presekom kabla se može preneti veća aktivna snaga, smanjuje se zagrevanje kabla pa se produžava životni vek izolacije. 

Usled manje struje manji su padovi napona, pa se direktno utiče na pouzdan rad uređaja. Kada uzmeno u obzir da kompenzacijom štedimo na računima za električnu energiju, jasno je da su prednosti kompenzacije višestruke.

Realizacija sistema kompenzacije reaktivne energije se sprovodi u tri najvažnija koraka:

 • Prvi korak: Merenja i analize, odnosno utvrđivanja stvarne potrošnje reaktivne energije
 • Drugi korak: Izrada projektne dokumentacije za sistem kompenzacije reaktivne energije sa studijom isplativosti
 • Treći korak: Izvođenje radova i puštanje u pogon postrojenja

Želite uštedu kompenzacijom?