Culinaris kantina, MIND Park

  • Kategorija: 
  • Godina Izgradnje: 
  • Lokacija: Kragujevac
  • Investitor: 
  • Površina: 
  • Projekat: projektovanje električnih instalacija, pametne instalacije